Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Wniosek o udostępnienie usługi

Treść

Wniosek

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 • Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby towarzyszącej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.
   
 • Zadaniem osoby towarzyszącej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba towarzysząca nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
   
 • Z pomocy osoby towarzyszącej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
   
 • Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą wnioskować o przekazanie wymaganych druków i sposobu załatwienia sprawy w PJM, druku powiększonym, w języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR) lub w innej dogodnej formie.
   
 • Ośrodek zapewnia osobie uprawnionej pomoc pracownika Urzędu posługującego się polskim językiem migowym (PJM). Usługa jest całkowicie bezpłatna dla osób głuchych, dostępna przez cały czas pracy Ośrodka i nie wymaga wcześniejszego umawiania.
   
 • Jeżeli pomoc pracownika Ośrodka posługującego się polskim językiem migowym może okazać się niewystarczająca, Wnioskodawca, o którym mowa w ust.1 składa wniosek o zapewnienie usługi tłumacza.
   
 • Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza SKOGN lub SJM zgłasza chęć skorzystania z usługi tłumacza telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, pisemnie: za pomocą faxu, poczty elektronicznej, wniosku o zapewnienie usługi tłumacza.

1. W celu skutecznej komunikacji z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w szczególności osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

a) napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34 -650 Tymbark,

b) wysłać e-mail na adres: gopstymbark@onet.eu,

c) przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - GOPSTymbark/SkrytkaESP

d) wysłać fax na numer: 18 3325 322,

e) skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. 18 3325 322

2. Wniosek o udostępnienie usługi składa się co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

aktualizacja: 17.03.2022r

61292