Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku od stycznia 2020r będzie realizatorem rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Tymbark, którzy posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej będzie bezpłatne.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/co-powinienes-wiedziec-o-asystencie-osobistym-osoby-niepelnosprawnej lub u pracowników socjalnych Ośrodka.

Osoby zainteresowane usługą Asystenta  prosimy o zgłoszenie się osobiste lub telefoniczne nr tel. 18 3325 322, 693 721 301 do pracowników Ośrodka.

20.12.2019r

 

40849