Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Program Korpus Wsparcia Seniora

Treść

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że został złożony  wniosek do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 na realizację Moduł II w zakresie: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program kierowany jest do:

  • mieszkańców Gminy Tymbark,
  • w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Pomoc polegałaby na:

  • bezpłatnym udostępnieniu seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonej w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
  • sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
  • po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe

 

Realizacja programu planowana jest do 31.12.2023r

Aktualizacja 23.02.2023r

60964