Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Ważne adresy

Treść


Na terenie Gminy Tymbark oraz Powiatu Limanowskiego funkcjonują następujące instytucje, w których osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą uzyskać bezpłatną pomoc:

- Komisariat Policji z s. w Zawadce tel. 18 33 43 049 lub 47 83 45 611

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   tel. 693 590113

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku  tel. 18 33 25 322

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii tel. 18 33 25 637 wew. 40

- Prokuratura Rejonowa w Limanowej tel. 18 33 01 450 lub 18 33 01 480

- Sąd Rejonowy w Limanowej tel. 18 33 00 500

- Komenda Powiatowa Policji w Limanowej tel. 47 83 45 400

- Poradnia Leczenia Uzależnień Promedicum w Limanowej tel. 18 33 74 201

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej tel. 18 33 75 826   lub 18 33 37 912.


Instytucją, w której można uzyskać bezpłatną pomoc jest również

- Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  ul. Tarnowska 28

 33- 300 Nowy Sącz

 tel. 18 44 90 491, 18 44 90 494


Ponadto można szukać pomocy dzwoniąc na bezpłatne telefony

- Nr alarmowy 112

- Policja  997

- Pogotowie ratunkowe  999

- Niebieska Linia 800 120 002 (całodobowy)

- Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

- Telefon zaufania dla dzieci - 116 111

 

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia - Województwo Małopolskie ( aktualizacja na dzień 1.02.2023r)

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej ( aktualizacja czerwiec'2023 )

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie ( aktualizacja czerwiec'2023 )

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia ofiar przemocy w rodzinie ( aktualizacja czerwiec'2023)

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie ( aktualizacja czerwiec'2023)

 

 

 

 

61294