Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Fundusz alimentacyjny

Treść

Fundusz alimentacyjny


Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

  • do ukończenia 18 roku życia,
  • do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bezterminowo w przypadku dziecka posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności
  • gdy prowadzona egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego przez komornika sądowego pozostaje bezskuteczna /za okres ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych/.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł netto.

 
 
W przypadku wątpliwości informacje można uzyskać od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku lub pod numerem telefonu 18 33 25 322 w godzinach od 7:30 do 15:30

61294