Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Treść

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe” przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1 922,00 zł na osobę.

61294