Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Na terenie Gminy Tymbark oraz Powiatu Limanowskiego funkcjonują następujące instytucje w których uzyskasz bezpłatną pomoc:
 
- Komisariat Policji z s. w Zawadce tel. 18 33 43 049 lub 47 83 45 611
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
tel. 693 590n113
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku tel. 18 33 25 322
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii tel. 18 33 25 637 wew. 40
- Prokuratura Rejonowa w Limanowej tel. 18 33 01 450 lub 18 33 01 480
- Sąd Rejonowy w Limanowej tel. 18 33 00 500
- Komenda Powiatowa Policji w Limanowej tel. 47 83 45n 400
- Poradnia Leczenia Uzależnień Promedicum w Limanowej tel. 18 33 74 201
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej te. 18 33 75 826
lub 18 33 37 912.
 
Instytucją, w której można uzyskać bezpłatną pomoc jest również
- Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Śniadeckich 10a
 33- 300 Nowy Sącz
 tel. 18 44 90 730  sekretariat
       18 44 90 495 (całodobowy)
 
Ponadto można szukać pomocy dzwoniąc na bezpłatne telefony
- Nr alarmowy 112
- Policja  997
- Pogotowie ratunkowe  999

- Niebieska Linia 800 120 002 (całodobowy)

47734