Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Treść

2024r

Program rządowy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

flaga i godlo

Gmina Tymbark podpisało umowę nr 134/WP/2024/FS z Wojewodą Małopolskim, umowa dotyczy realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością ” edycja 2024., który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Na realizację programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” – edycja 2024  dla Gminy Tymbark została przyznana dotacja w wysokości: 290 037,00 zł ,

Całkowita wartość programu wynosi: 290 037,00 zł

Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa - Fundusz Solidarnościowy.

/files/files/plakat%20AOON%202024.pdf

Aktualizacja 20.03.2024r

2023r

Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

flaga i godlo

Gmina Tymbark podpisało umowę nr 112/WP/2023/FS z Wojewodą Małopolskim, umowa dotyczy realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”edycja 2023., który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  dla Gminy Tymbark została przyznana dotacja w wysokości: 132 345,00 zł ,

Całkowita wartość programu wynosi: 132 345 zł

Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa - Fundusz Solidarnościowy.

Plakat

Aktualizacja 23.03.2023r

 

2022r

Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

flaga i godlo

Gmina Tymbark podpisało umowę nr 88/WP/2022/FS z Wojewodą Małopolskim, umowa dotyczy realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”edycja 2022., który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  dla Gminy Tymbark została przyznana dotacja w wysokości: 65 790,00 zł ,

Całkowita wartość programu wynosi: 65 790,00 zł

Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa - Fundusz Solidarnościowy.

Plakat

Aktualizacja 10.03.2022r

2021r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku od stycznia 2020r będzie realizatorem rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Tymbark, którzy posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej będzie bezpłatne.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/co-powinienes-wiedziec-o-asystencie-osobistym-osoby-niepelnosprawnej lub u pracowników socjalnych Ośrodka.

Osoby zainteresowane usługą Asystenta  prosimy o zgłoszenie się osobiste lub telefoniczne nr tel. 18 3325 322, 693 721 301 do pracowników Ośrodka.

20.12.2019r