Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że dnia 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

  • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,

  • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,

  • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 63 ust. 16 w/w ustawy o świadczeniu wspierającym (w skrócie u.ś.w.) - organ właściwy w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 43, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. w terminie do dnia 10 października 2023 r. informuje osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 43, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 51, o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

W ramach wykonania tego obowiązku informacyjnego, przekazuje się niniejszą informację.

/files/files/informacja%20zmian%20%C5%9Bwiadczenia%20piel%C4%99gnacyjnego%20-%20%C5%9Bwiadczenie%20wspieraj%C4%85ce(1).odt

57087