Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że Gmina Tymbark przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu.

Uczestnikiem Programu może być:

  1. dziecko do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osoba niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
    • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

O zakwalifikowaniu osób zgłoszonych do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych udziałem w programie zostanie utworzona lista rezerwowa.

Program będzie realizowany od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o pobranie  karty zgłoszenia oraz  dostarczenie   do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku do dnia 12 września  2023 roku.

Karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx

 

62008