Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że w 2023r. będzie kontynuował realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów - edycja 2023, Moduł II, który skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem programu Moduł II jest wspieranie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

W roku 2022  GOPS realizował również Moduł II programu. Z tej formy pomocy skorzystało 53 seniorów z terenu Gminy Tymbark. W 2023r w ramach realizacji programu proponujemy seniorom kontynuację programu - świadczenie usług tzw. "opieka na odległość" poprzez opłacenie abonamentu w centrum teleopieki.

Podsumowując pomoc polegałaby na:

  • bezpłatnym udostępnieniu seniorom tzw. „opaski bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
  • sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
  • po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe

Realizacja programu planowana jest do 31.12.2023r.

Osoby spełniające kryteria do udziału w programie i zainteresowane pomocą  proszone są kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku nr tel. 18 3325 322.

 

57087