Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tymbark na lata 2021-2026”. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze Gminy.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 23 listopada 2021r. do 6 grudnia 2021rw formie zbierania uwag, poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczna na adres e-mail: gopstymbark@onet.eu lub złożenia w formie pisemnej na formularzu konsultacji społecznych ( załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.158.2021 Wójta Gminy Tymbark z dnia 22.11.2021r )

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

 

Zarządzenie NR 0050.158.2021 Wójta Gminy Tymbark

Treść załącznika nr 1 do Zarządzenie NR 0050.158.2021 Wójta Gminy Tymbark

Treść projektu uchwały

Treść załącznika nr 1 do projektu uchwały

 

57087