Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku w związku z ogłoszonymi przez ministerstwo programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przeprowadza diagnozę potrzeb w celu realizacji programu w 2022 roku.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu lub innym traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu. 

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w: wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej (z zastrzeżeniem, że usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Osoby zainteresowane pomocą udzielaną w ramach programu  Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej proszone są o kontakt z pracownikami Ośrodka osobiście lub telefonicznie nr tel. 18 3325 322, 693 721 301 do dnia 21 października 2021r.

 

Utworzenie wiadomości: 12.10.2021r.
Aktualizacja wiadomości: 20.10.2021r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57087