Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

flaga i godło

 

 

 

 

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany w 80 % z dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

-   dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole,

-   dzieciom do czasu ukończenia szkoły, 

-  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wartość dofinansowania wynosi 37 614 zł (80 % kosztów zadania) na dzień 1.01.2021r

Całkowity koszt zadania wynosi  59 614,00 zł

57087