Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że na grudniowej sesji Rady Gminy Tymbark zostały przyjęte do realizacji przez nasz Ośrodek następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XXV/182/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Tymbark na lata 2021-2026.

2. Uchwała Nr XXV/183/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2021-2023.

3. Uchwała Nr XXV/184/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W załączniku zamieszczamy teść w/w uchwał.

Dorota Ogórek - Kierownik GOPS

 

47749