Koordynator dostepności

Treść

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tymbarku jest Pani Anna Gawron

telefon: 18 3325 322