Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że od 1 sierpnia 2023r. Ośrodek przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 ( tj. od 1 listopada 2023r do 31 października 2024r.)

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są u pracowników ds. świadczeń pokój nr 1.