Aktualności

Treść

Zapraszamy obywateli Ukrainy w dniu 15 czerwca 2022r godz. 18.00 ( budynek Szkoły Podstawowej w Rynku ) na kolejną lekcję języka polskiego w ramach projektu ze środków Rezerwy Premiera RP na wsparcie osób dotkniętych wojną na Ukrainie, który jest realizowany na terenie Powiatu Limanowskiego od maja do końca czerwca 2022 r przez Lokalną Organizację Turystyczną wraz w partnerstwie z samorządami.

Zadanie realizowane jest, w związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy, dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.

Wartość realizowanego zadania wynosi 146 960,00 zł.- dofinansowanie 100%