Aktualności

Treść

Powiat limanowski pomaga Ukrainie

W dniu 25.05. w Starostwie Powiatowym w Limanowej Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego przekazali 100 wyprawek dla dzieci z Ukrainy, które uczęszczają do szkół i przedszkoli na terenie powiatu limanowskiego.

 

Gmina Tymbark otrzymała 7 plecaków, które w dniu 30 maja 2022r Wójt Gminy Paweł Ptaszek przekazał uczniom z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Tymbarku.

Środki na ten cel zostały pozyskane przez Lokalną Organizację Turystyczną w ramach projektu ze środków Rezerwy Premiera RP na wsparcie osób dotkniętych wojną na Ukrainie, który jest realizowany od maja do końca czerwca 2022 r.

Zadanie realizowane jest, w związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy, dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.

Wartość realizowanego zadania wynosi 146 960,00 zł.- dofinansowanie 100%

Data publikacji:

2022-06-03