Aktualności

Treść

POWIADOMIENIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65 + z terenu Gminy Tymbark przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi  „opieki na odległość”

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

SiDLY Sp. zoo
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
za cenę: 39 700,00zł

Szczegóły w załączniku poniżej.

Powiadomienie o wyborze oferty.