Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszam Seniorów Gminy Tymbark na spotkanie w dniu 23 września 2021r ( czwartek ) o godz. 11.00 w Bibliotece Publicznej, którego tematem jest "Zapobieganie przestępstwom przeciwko mieniu: kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozbój, oszustwo np. na wnuczka, policjanta, itp".

Zajęcia realizowane są przez Stowarzyszenie Fidei Defensor (www.fideidefensor.pl) w ramach projektu "Przeprowadzenie ogólnopolskiego cyklu szkoleń dla dorosłych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz społeczności wiejskich i małych miast" finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.