Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz  Zespołem Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający na terenie Gminy Tymbark informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzi grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca, w sali konferencyjnej 204 budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej ( ul. Józefa Marka 9),  o godzinie 15:30.

W razie pytań można kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie, pod numerem (18) 3337912.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach wszystkie osoby zmagające się z problemem przemocy w rodzinie.