Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019 - 2023

Treść

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2024 - 2028 edycja 2024

 

Program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku realizuje wieloletni programu Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028 przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia  2023 r (M.P. z 2023 r. poz.881).

Okres realizacji programu: od  1 stycznia do  31 grudnia 2024r

Wartość dofinansowania:  38 526,00 zł.

Całkowita wartość programu: 46 231,20 zł

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.200,00 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku złożyć wniosek o pomoc w formie ustnej lub pisemnie (druki do pobrania w siedzibie GOPS ).

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

W ramach realizacji programu Ośrodek może również udzielić pomocy osobom / rodzinom w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Aktualizacja 31.01.2024r.

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019 - 2023 edycja 2022

 

Program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku realizuje wieloletni programu Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

Okres realizacji programu: od  1 stycznia do  31 grudnia 2022r

Wartość dofinansowania:  54 846,00 zł.

Całkowita wartość programu: 68 557,50 zł

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1 164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 900,00 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku złożyć wniosek o pomoc w formie ustnej lub pisemnie (druki do pobrania w siedzibie GOPS ).

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

W ramach realizacji programu Ośrodek może również udzielić pomocy osobom / rodzinom w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Plakat 2022

Aktualizacja 24.01.2022r

 

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019 - 2023 edycja 2021

 

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"

 

Program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku realizuje wieloletni programu Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

Okres realizacji programu: od  1 stycznia do  31 grudnia 2021r

Wartość dofinansowania:  75 000,00 zł.

Całkowita wartość programu: 93 750,00 zł

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku złożyć wniosek o pomoc w formie ustnej lub pisemnie (druki do pobrania w siedzibie GOPS ).

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

W ramach realizacji programu Ośrodek może również udzielić pomocy osobom / rodzinom w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

 

plakat

Aktualizacja 25.10.2021r