Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Treść

Programy realizowane ze środków budżetu państwa w roku 2022.

I. Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Plakat

Aktualizacja 24.01.2022r

II. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosrawnej" - edycja 2022.

Plakat

Aktualizacja 10.03.2022r.

III. Wsparcie finansowe zadań i  programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Aktualizacja 11.03.2022r

IV. Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka  pomocy społecznej, w związku z z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Aktualizacja 11.03.2022r

 

Programy realizowane ze środków budżetu państwa w roku 2021.

Program Asystent Rodziny na rok 2021

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023

Plakat

Wspiercie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Plakat

Dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.