Terminy wypłat świadczeń

Treść


ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

 20 września 2022r

 

 


ŚWIADCZENIA RODZINNE:

20 września 2022r

 

 


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE:

GOPS od dnia 1 czerwca 2022r nie realizuje zadania.

 

 


ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

20 września 2022r