Informacje ogólne

Treść

Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku realizuje zadania z ustawy o pomocy społecznej w zakresie pomocy dla osób starszych – Seniorów.
Do usług tych należą zarówno świadczenia pieniężne jak i niepieniężne, porady oraz organizacji spotkań okolicznościowych